Regressie therapie

Regressie Therapie

 

 Wanneer je een probleem ervaart in het heden, is het vaak zo dat het zijn oorsprong vindt in het verleden. Regressietherapie is een doeltreffende methode om het verleden te herbeleven en te verwerken. We gaan er bij deze therapie vanuit dat “toeval” niet bestaat, maar dat knelpunten in het heden hun oorsprong vinden in het verleden. Regressie is contact maken met het verleden dat NU in ons is. We gaan terug naar de gevolgen van vroeger waar we nu nog last van ervaren.

 

Een emotioneel trauma kan optreden als bijvoorbeeld ineens blijkt dat de hond is overleden of wanneer je getuige bent van iets dat anderen overkomt en je kan er niets aan doen om het te voorkomen.. Dit was zo pijnlijk dat we het niet konden of wilden voelen. Om hier mee om te gaan, ontwikkelen we overlevingsstrategieën. Deze zijn op het moment van ontstaan onontbeerlijk om te overleven. Alleen… we kunnen ze vaak niet meer loslaten en dan kan het zijn dat zo’n overlevingsstrategie ons behoorlijk in de weg kan gaan zitten. Wat we tijdens de therapie doen is, kijken waar de strategie (of een bepaalde overtuiging) is ontstaan en bewust maken wat er precies onderdrukt of niet gevoeld kon/mocht worden. Vervolgens gaan we het verleden alsnog verwerken, zodat het geïntegreerd kan worden om ervan los te komen. Dit wordt door de meeste mensen als zeer bevrijdend ervaren. Veel mensen denken ook dat het “eng” is om terug te gaan naar het pijnlijke moment.  Meestal is dat toch niet zoals ze zich dat hadden voorgesteld. Vaak is de last die je in je huidige leven ervaart veel zwaarder (en langduriger) dan je tijdens de sessie ervaart.

 

 

Dus de traumatische ervaringen van vroeger zijn vaak niet goed verwerkt of onderdrukt en worden opnieuw gestimuleerd door zwakkere, maar vergelijkbare ervaringen. Eigenlijk gaat het hier om trauma’s. Vaak denken we dan aan heftige gebeurtenissen, maar dit komt veel vaker en algemener voor dan je misschien denkt. Door deze ervaringen goed door te werken tijdens de sessies, kunnen ze verwerkt worden. Je klachten en problemen zullen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.