Familie-opstellingen

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers/poppetjes uitgekozen als 'representant'.

 

Tijdens een familieopstelling kijk je, onder begeleiding van een therapeut, naar personen en gebeurtenissen binnen jouw familiesysteem die met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op het verleden. Maar ook op het heden en de toekomst. Een perfecte aanvulling op hypnotherapie!

 

Familie is belangrijk. Je groeit op binnen een gezin, er worden je waarden en normen geleerd, en je wordt opgevoed. Daarbinnen spelen vele mensen een rol. Natuurlijk je ouders of opvoeders, maar ook broertjes en zusjes, opa’s en oma’s of misschien zelfs tantes en ooms. Deze mensen om je heen bepalen voor een deel hoe jij als persoon uiteindelijk wordt, met positieve eigenschappen en negatieve.

 

Iedereen zal tegenslagen tegenkomen in het leven, maar soms merk je dat je hetzelfde probleem steeds weer blijft tegenkomen. Hoe diep je ook nadenkt, je begrijpt maar niet hoe het komt dat je steeds weer tegen hetzelfde probleem aanloopt. Vaak blijf je steeds weer op dezelfde manier op een gebeurtenis reageren waardoor ook de uitkomsten steeds hetzelfde zijn. Het kan dan inzichtgevend zijn om een situatie eens letterlijk voor je te kunnen zien, dit laat je de situatie van een andere kant bekijken.

 

Het kan zijn dat dit terug te voeren is naar je gezinssysteem. Vaak volgen reacties onbewust op elkaar en dit zorgt ervoor dat je steeds weer tegen hetzelfde aanloopt. Het kan ontzettend verrijkend zijn om de opstelling waarbinnen de problematiek voorkomt eens neer te zetten en te laten spelen.

 

Doordat je de situatie ineens echt voor je ziet, kom je heel snel bij de kern van het probleem. Dit zorgt ervoor dat je inzichten krijgt die je leren hoe je de balans weer kunt terugvinden die zoek was.